Polisi Pembayaran Balik
Polisi pembatalan dan pengembalian wang untuk perkhidmatan Skoob.
Anda boleh membatalkan langganan berbayar anda pada bila-bila masa. Untuk membatalkan langganan ini, anda perlu menghubungi kami di [email protected] dan memberitahu kami mengenai sebab-sebab pembatalan dan menyediakan bukti pembelian. Kami akan memproses permintaan pembatalan anda, dan anda akan dimaklumkan melalui e-mel dalam masa 48 jam bekerja.
Sekiranya Skoob menamatkan langganan berbayar anda kerana melanggar terma dan syarat, anda tidak akan berhak mendapat sebarang bayaran balik yuran / atau baki kredit langganan yang masih belum digunakan lagi atau yang tinggal.
Kecuali dinyatakan sebaliknya, piSyarikat tidak akan mendapat bayaran balik yang lain. Pembayaran yang dibuat akan sah sehingga tempoh yang telah dipersetujui. Pembayaran yang dibuat tidak dapat dipindah milik kepada pihak lain dan hanya boleh dibuat untuk pemegang akaun yang dinamakan sahaja.